• Sandorių (pirkimo-pardavimo, hipotekos, įkeitimo, dovanojimo, ir kt.) tvirtinimas

• Paveldėjimo, nuosavybės teisių liudijimų išdavimas

• Juridinių asmenų steigimo sandorių tvirtinimas

• Vykdomųjų išrašų išdavimas, vykdomųjų įrašų atlikimas

• Dokumentų nuorašų ir jų išrašų, parašo dokumente bei dokumento vertimo tikrumo liudijimas

• Kitų įstatymuose nustatytų veiksmų atlikimas

 

Išsamų notaro atliekamų notarinių veiksmų sąrašą rasite  paspaudę čia: